Nyheder

Flere tiltag til at undgå smitte på svenske skianlæg

Sammenslutningen af svenske skianlæg (SLAO) har udsendt en information om en række ny tiltag for at undgå spredning af corunavirus.

SLAO skriver at de hele tiden er i dialog med sundhedsmyndighederne. Dette har ført til lukning af after ski arrangementet, at gondollifterne må ikke køre, at der er sat begrænsninger på antal besøgende i varmestuerne og liftkøerne er organiseret så nærkontakt indgås.

Der samarbejdes med regionerne, kommunerne og de enkelte skianlæg. Dette for at skabe trygge miljøer for gæster og ansatte. Desuden understreges at sundhedsmyndighederne har kommunikeret at frisk luft og idræt er vigtigt i den nuværende situation, og dette giver skianlæggene en god infrastruktur til.